Sveta potvrda u našoj župi

Slikovni rezultat za sakrament potvrde

Zajedno s krštenjem i euharistijom sakrament potvrde tvori cjelinu “sakramenata kršćanske inicijacije”, jedinstvo koje treba čuvati. Primanje ovog sakramenta je nužno za utvrđenje krsne milosti. Po sakramentu potvrde krštenici se još savršenije vežu uz Crkvu, obdaruju se posebnom jakošću Duha Svetoga te su tako obvezniji kao pravi Kristovi svjedoci da riječju i djelom šire i brane vjeru.

Sveta potvrda u našoj župi je u nedjelju 28.5. u 11 h.

Molimo za naše ovogodišnje krizmanike da mogu biti riječju i djelom pravi Kristovi svjedoci.