Evanđelje za djecu

Evanđelje za djecu

Trideseta nedjelja kroz godinu  (godina A)
Evanđelje: Mt 22,34-40

(Evanđelje po Mateju, glava dvadeset druga, redak trideset četvrti do četrdesetog)

 

Učitelju, koja je zapovijed najveća u zakonu?

 

LJUBI BOGA I BLIŽNJEGA

 

 

 Kada učenici u školi nešto uče, obično traže i pamte najvažniju stvar u nekom tekstu ili nekoj knjizi.

Koja je najvažnija zapovijed u knjizi Svetoga Pisma? Evanđelje nas uči da je to zapovijed ljubavi prema Bogu, bližnjemu i sebi.

Ljubav u kršćanskom smislu nije emocija. Bog od nas ne traži da budemo zaljubljeni. Bog od nas traži da ljubav pokazujemo djelima.

Bog traži da naša ljubav bude djelotvorna.Zato se ljubav prepoznaje u činjenju dobrih djela, pomaganju i molitvi za drugoga čovjeka.

Zašto se kaže da ljubeći bližnjega ljubimo i Boga, a da ljubeći Boga ljubimo i čovjeka?

Što znači da je ljubav djelotvorna?

Pročitajte više

Evanđelje za djecu

Dvadeset i deveta nedjelja kroz godinu  (godina A)
Evanđelje: Mt 22, 15-21

(Evanđelje po Mateju, glava dvadeset druga, redak petnaesti do dvadeset prvog)

Podajte dakle caru carevo, a Bogu Božje.

MISIJSKA NEDJELJA

Sluga Božji otac Ante Gabrić bio je hrvatski misionar koji je svoj život posvetio propovijedanju evanđelja u Indiji. Njega se prisjećamo i o njemu sada govorimo jer je danas misijska nedjelja koja nas potiče na molitvu za misije i misionare. Isus je poslao svoje učenike da propovijedaju Evanđelje svim ljudima. To misionari i danas rade, idući po cijelom svijetu. Svatko od nas može pomoći radu misionara tako da se moli za misije i, u skladu sa svojim mogućnostima, materijalno pomaže rad misionara.

Kako bi ti mogao pomoći nekome da upozna i prihvati Krista?
Na koje načine možemo naviještati Evanđelje?

Pročitajte više

Evanđelje za djecu

Dvadeset i sedma nedjelja kroz godinu  (godina A)
Evanđelje: Mt 21, 33-43
(Evanđelje po Mateju, glava dvadeset prva, redak trideset treći do četrdeset trećeg)

Kamen što ga odbaciše graditelji, postade kamen zaglavni

 

 

SVE MOGU U ONOME KOJI ME JAČA

 

    Bog ne gleda ljudskim mjerilima. Događa se da ljudi neke druge smatraju manje važnima ili nesposobnima, ali upravo po njima Bog često čini velika djela.  Najveće djelo, djelo otkupljenja, učinio je po svome Sinu Isusu koji je itekako osjetio križ odbačenosti. No Bog se proslavio po mnogim vjernim ljudima, a đacima i studentima dragocjen je primjer svetog Josipa Kupertinskog.

    Josip je živio u Italiji u 17. stoljeću, svim srcem je ljubio Boga i želio postati svećenikom. No zbog teške bolesti nije mogao pohađati školu nekoliko godina pa su ga, zbog slabe naobrazbe, odbili primiti u samostan. Josip nije čeznuo za intelektualnim usavršavanjem, ali to je bio uvijet da bi se mogao zarediti. Stoga je ustrajno pokušavao u svojoj namjeri i nakraju su ga ipak primili u franjevački samostan. Sa svih strana dolazila su mu obeshrabrenja, ali on je bio ponizan, poslušan i posve predan Bogu, a On mu je darovao izvanredne darove. Naime, Josip bi se u žarkoj molitvi mogao uzdići iznad zemlje i lebdjeti u zraku pa su ga još za života nazivali „leteći svetac“. Po Božjoj milosti primio je i neke druge darove koji su svjedočili koliko Bog ljubi one koji čeznu za nebeskim Ocem čitavim svojim bićem. Učio je i danju i noću te je s velikim poteškoćama, i uz Božju pomoć, uspio završiti veoma težak studij teologije i zarediti se za svećenika. Vidjevši koliko je mio Bogu, mnogi su se ljudi obraćali Josipu za pomoć i tražili ga da moli za njih. A jer je iskusio teškoće učenja i tjeskobe ispita, poznat je kao zaštitnik đaka i studenata koji mu se obraćaju sljedećom molitvom:

 

Molitva svetom Josipu Kupertinskom za uspjeh na ispitu

Dobri Bože, zahvaljujem Ti na svim darovima koje mi daješ. Udijeli mi milost da se uvijek njima služim Tebi na slavu, za svoje posvećenje i na dobro drugih. Daj da uvijek budem radosna srca. Blagoslovi moje roditelje i bdij nad mojim učenjem. Prosvijetli moje učitelje, nastavnike i profesore, a budi na pomoć i mojim kolegama. Utječem Ti se po zaslugama i po zagovoru sv. Josipa Kupertinskoga, koji je i sam iskusio teškoće učenje i tjeskobe ispita, ali je doživio i radost da za svoj trud uz pomoć svoje drage nebeske Majke Marije bude nagrađen. Molim Te, vodi moju pamet, učvrsti moju volju i potakni velikodušnu zauzetost, da tako ispunim svoje dužnosti i zaslužim uspješno položiti ispit pred kojim se nalazim. Amen. 

 

Što znači da Bog ne gleda ljudskim mjerilima?

Što činiš kad te obeshrabruju neuspjesi i razne zaprijeke na tvome putu?

 

Pročitajte više