Konopci Ljubavi

Užima za ljude privlačio sam ih, konopcima ljubavi

Doziva Bog iz svoje Crkve, usrećuje i tješi, bodri i oduševljava, doziva na tisuće načina: “Al’ što sam ih više zvao, sve su dalje od mene odlazili; novcu i slavi su se klanjali, vjerovali horoskopima i vračarima. A ja sam ih hodati učio, držeći ih za ruke njihove; al’ oni ne spoznaše da sam se za njih brinuo. Užima za ljude privlačio sam ih, konopcima ljubavi; bijah im k’o onaj koji u bolesti njihovoj lijek donosi; nad njih se saginjah i davah im jesti.“ (Usp. Hoš 11, 2-4).

Oče, zašto, zašto te mnogi ne ljube, kako to da ne shvaćaju? Kako ne prepoznaju da se brineš, da ih ljubiš, kako ne prepoznaju da si sav svijet stvorio zbog njih i da si spreman sav svemir preokrenuti naopačke zbog samo jednog čovjeka, zbog samo jedne duše.

O vi koji znate, o vi koji ljubite, dozovite, dozovite ih jače, pokrenite svjetsku ofenzivu, jer u pitanju su ljudski životi, u pitanju su milijuni vječnosti.

Bog daje milosti, pruža konopce ljubavi, dopustite mu da vas privuče, ostavimo tisuće bezvrijednih stvari, stotine površnih užitaka i izaberimo ono najvrijednije, ono najuzvišenije i biti ćeš i sada i u vječnosti sretan! Bog doziva, vrijeme je da se odazovemo, ovo je pravi trenutak, sada je čas!

Servus Pauperis

Pročitajte više