Evanđelje za djecu

Četvrta korizmena nedjelja (godina A)
Evanđelje: Iv 9,1-41

(Evanđelje po Ivanu, glava deveta, redak prvi do četrdeset prvog)

 

„Vjerujem, Gospodine!“

 

NIJE SVE KAO ŠTO SE ČINI

Okruženi smo blagoslovima i dobrotom, primamo milosti od Boga, ali ih često ne primjećujemo. Razni događaji na kojima bismo trebali biti zahvalni Bogu uznemiruju nas i straše jer ne možemo vidjeti stvari kakve doista jesu. Jer ne razmišljamo onako kako Bog razmišlja. Isus nam pomaže da nam se „otvore oči“ – da u svim događajima prepoznamo ono što je bitno. Bitno je da nas Bog uvijek jako voli. Bitno je znati da teške životne stvari koje nam se događaju u životu nisu kazna, nego prigoda da više razgovaramo s Bogom i da ga bolje upoznamo. A onda sve više možemo vidjeti stvari onako kako ih Bog vidi. I onda imamo sve više povjernja u njega. I zahvalni smo na svemu što nam u životu daruje jer je sve za naše dobro.

 

Prepoznaješ li Božju ljubav ili se samo zadržavaš na onome što je loše ili te straši?

Na koji način pomažeš drugima da prošire svoje vidike?

Pročitajte više

OBAVIJESTI – 3. korizmeni tjedan

Slikovni rezultat za isus i samarijanka

  • Mise radnim danima: 18.30 sati
  • Nedjeljom: 9, 11 i 18 sati
  • Klanjanje Presvetom Sakramentu: četvrtkom nakon mise
  • Pobožnost križnog puta: petak, 17.30.
  • Svetkovina Blagovijest u subotu, 25.3., misa ujutro u 8 sati.
  • Kateheze za mlade koji se pripremaju na Susret mladih u Vukovaru su svake nedjelje nakon večernje mise.
  • Radove župne likovne radionice možete vidjeti od iduće nedjelje.
    Darovani prilozi su za potrebne.

 

 

BIBLIJSKE VEČERI, ponedjeljkom, u 20.00 sati u dvorani ispod crkve u Strožancu

Isusova muka, smrt i uskrsnuće – pobjeda nad grijehom i smrću

Teme biblijskih večeri strukturirane su prema evanđeljima korizmenih nedjelja koje jasno oslikavaju
Isusa Krista kao pobjednika nad grijehom i smrću i kao darovatelja novoga života
u svjetlu uskrsnuća. Proučavanjem odabranih odlomaka iz drugih knjiga Svetoga Pisma,
Isusove riječi i djela mogu se potpunije shvatiti i primijeniti u svakodnevnom životu.

 

Ponedjeljak, 27. ožujka 2017.

Tema: Isus – svjetlo svijeta 

–          „Neka bude svjetlost!“ – Prva Božja riječ u Svetom Pismu (usp. Post 1,1 – 2,4a)

–          Isus daruje vid slijepcu od rođenja (Iv 9, 1-41)

Ponedjeljak, 3. travnja 2017.

Tema: Pobjedom nad grijehom On sav svemir diže i obnavlja,
a čovjeku vraća puninu života.

–          „Ja sam uskrsnuće i život!“ (usp. Iv 11, 1-45) – Isus uskršava svoga prijatelja Lazara

–          „Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak!“ (Otk 21, 6) –
Nebeski Jeruzalem – novo nebo i nova zemlja u svjetlu Knjige Otkrivenja

Pročitajte više

Evanđelje za djecu

Druga korizmena nedjelja (godina A)
Evanđelje: Mt 17,1-9

(Evanđelje po Mateju, glava sedamnaesta, redak prvi do devetog)

 

Dobro nam je ovdje biti.

U ISUSOVOJ BLIZINI

 

Isusovim učenicima bilo je dobro u prisustvu Isusa i svetaca. Isus i nas poziva da budemo u njegovoj blizini. Mi ne možemo biti s Isusom onako kako su bili apostoli. Ali ga možemo susresti u Euharistiji, molitvi, Crkvi i Bibliji. Susret s Isusom jača nas za sve ono što nas čeka kad izađemo iz crkve. I potiče nas da se promijenimo, da „zasjajimo“ ljepotom što dolazi ih naših srca, da se na nama vide ljubav i dobrota što ih primamo od Gospodina, i da te blagoslove s ljubavlju predajemo ljudima oko nas.

 

Što znači – susresti Isusa?
Zašto nam je dobro u njegovu prisustvu?
Što nam je činiti da bismo se uz Isusovu pomoć i sami preobrazili i bili mu sličniji?

Pročitajte više

Evanđelje za djecu

Prva korizmena nedjelja (godina A)
Evanđelje: Mt 4,1-11
(Evanđelje po Mateju, glava četvrta, redak prvi do jedanaestog)

Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!

KUŠNJA I ODGOVORNOST

Isus nam govori da ne iskušavamo Boga. Što znači iskušavati Boga?
Zamislimo, na primjer, drveni most na rijeci preko kojega je sigurno prelaziti. I tada dođe netko na most i stane provjeravati koliko je čvrst, tako da nerazumno skače po njemu, trese ga, zalijeće se u ogradu… I da pritom računa da će ga Bog spasiti ako se štogod loše dogodi.To bi značilo da se svjesno dovodi u nepotrebnu opasnost računajući na Božju pomoć. Bog nam želi dobro i Bog nam pomaže. I Bog jest svemoguć. Ali ne smijemo ga iskušavati dovodeći se namjerno u opasnosti i ne pazeći na sebe. Moramo preuzeti odgovornost za svoje ponašanje.

Držiš li se uputa roditelja i starijih kad te upozoravaju na opasnosti?
Što znači ponašati se odgovorno?
Što činiš kad te netko nagovara na nešto što nije dobro?

Pročitajte više

Biblijske večeri u Župi Gospe u Siti – Strožanac-Podstrana

 

Slikovni rezultat za biblija

Isusova muka, smrt i uskrsnuće – pobjeda nad grijehom i smrću

Teme biblijskih večeri strukturirane su prema evanđeljima korizmenih nedjelja koje jasno oslikavaju
Isusa Krista kao pobjednika nad grijehom i smrću i kao darovatelja novoga života
u svjetlu uskrsnuća. Proučavanjem odabranih odlomaka iz drugih knjiga Svetoga Pisma,
Isusove riječi i djela mogu se potpunije shvatiti i primijeniti u svakodnevnom životu.

(više…)

Pročitajte više