UREĐENJE OKOLIŠA CRKVE U STROŽANCU

 

Pristupili smo, konačno, uređenju vanjskog prostora naše župne crkve. Nakon što je Konzervatorski odjel u Splitu krajem prošle godine prihvatio idejno rješenja uređenja, moglo se pristupiti konačnom projektu.

Prethodno je provedeno geodetsko snimanje cjelokupnog prostora oko stare i nove crkve i provedeno sondažno arheološko istraživanje. Cijeli lokalitet je na prostoru nekadašnjeg groblja i prostoru još ranijeg, antičkog stanovanja, pa se svi radovi odvijaju uz stalan arheološki nadzora i usku suradnju s nadležnom arheološkom i konzervatorskom službom radi zaštite i kvalitetne prezentacije arheoloških nalaza.

Prostor crkvenog parkirališta na istočnoj strani je uglavnom uređen izuzev manje površine na sjevernom dijelu koja se zbog curenja vode, ponovno izolira i uređuje.

U dijelu površine koja pripada župi na zapadnoj strani, stvorena je nova javna pješačka komunikacija koja povezuje ulicu Gospe u Siti i Paštrićevu ulicu.

Prostor oko nove crkve na sjevernoj strani dodatno se uređuje izradom novog, većeg platoa pred glavnim ulazom u crkvu, novog prilaznog stepeništa s rampom koja omogućava prilaz i invalidnim osobama.

Prostor oko stare crkve se otkopavanjem dodatno spušta do nivoa nižeg od unutrašnjeg poda stare crkve čime će vizualno crkva biti bolje saglediva i bolje zaštićena od moguće oborinske vode s okolnog prostora.

Projekt ispred crkve predviđa prostor za vanjska vjerska i kulturna okupljanja, ljetne manifestacije.

Spuštanjem okolnog terena više će do izražaja doći i ostatci zidova antičke villae rusticae koji se saniraju od preostalih kamenih dijelova.

Glavni prilaz vanjskom prostoru crkve ostaje iz pravca ulice Gospe u Siti prema kojoj se gradi novi ogradni zid na koji se postavlja nova ograda i glavna široka ulazna vrata.

Unutar prostora dvorišta se od tih vrata gradi nova široka popločana komunikacija koja vjernike i posjetitelje vodi prema glavnom ulazu u crkvu.

Uz tu glavnu  komunikaciju planira se nova rampa za osobe sa otežanim kretanjem.

Oko prostora postojećih starih stabala uređuje se parkovni prostor i površine s ukrasnim cvjetnim grmljem i autohtonim raslinjem.

Uz prilazne putove i zelene površine planiran je niski zidić visine pogodan sjedenje prigodom ljetnih okupljanja.

Vanjsko uređenje obuhvaća ukupno 1292 m2 površine + 84 m2 nove pješačke prometnice na zapadnoj strani.

Plan fazne izgradnje

Realnost uvjeta financiranja nameće da se cijela realizacija provede u dvije faze.

U I fazi realizirali bi se svi pripremni radovi, zemljani radovi, svi obodni i unutrašnji zidovi i podzidi i ivičnjaci, sva planirana nasipanja i izrada podloge za popločavanja, ugradile bi se sve potrebne instalacije odvoda i dovoda vode s priključcima i razvod i priključak planirane električne instalacije rasvjete.

U II fazi izvode se sva završna popločanja, ugrađuju sve vanjske i unutrašnje ograde i vrata, završna obrada ozelenjenih površina, nasipanje površina u parku, ugrađuje se svi završni elementi instalaciji dovoda i odvoda vode i kompletna predviđena oprema, ugrađuju se svi elementi rasvjete.

 

 

 

Pročitajte više

Konopci Ljubavi

Užima za ljude privlačio sam ih, konopcima ljubavi

Doziva Bog iz svoje Crkve, usrećuje i tješi, bodri i oduševljava, doziva na tisuće načina: “Al’ što sam ih više zvao, sve su dalje od mene odlazili; novcu i slavi su se klanjali, vjerovali horoskopima i vračarima. A ja sam ih hodati učio, držeći ih za ruke njihove; al’ oni ne spoznaše da sam se za njih brinuo. Užima za ljude privlačio sam ih, konopcima ljubavi; bijah im k’o onaj koji u bolesti njihovoj lijek donosi; nad njih se saginjah i davah im jesti.“ (Usp. Hoš 11, 2-4).

Oče, zašto, zašto te mnogi ne ljube, kako to da ne shvaćaju? Kako ne prepoznaju da se brineš, da ih ljubiš, kako ne prepoznaju da si sav svijet stvorio zbog njih i da si spreman sav svemir preokrenuti naopačke zbog samo jednog čovjeka, zbog samo jedne duše.

O vi koji znate, o vi koji ljubite, dozovite, dozovite ih jače, pokrenite svjetsku ofenzivu, jer u pitanju su ljudski životi, u pitanju su milijuni vječnosti.

Bog daje milosti, pruža konopce ljubavi, dopustite mu da vas privuče, ostavimo tisuće bezvrijednih stvari, stotine površnih užitaka i izaberimo ono najvrijednije, ono najuzvišenije i biti ćeš i sada i u vječnosti sretan! Bog doziva, vrijeme je da se odazovemo, ovo je pravi trenutak, sada je čas!

Servus Pauperis

Pročitajte više

TIJELOVO

Veliki blagdan u katoličkom kalendaru poznat je pod imenom Tijelovo. Pun naziv tog blagdana je Presveto Tijelo i Krv Kristova. Tim blagdanom želimo obnoviti svoju vjeru u osobu Isusa Krista, Bogočovjeka, koji je u određenom povijesnom času kao jedinorođeni Sin Božji postao povijesnom osobom. To je tajna njegova utjelovljenja. Bog je postao čovjekom; jedan od nas, s konkretnim tijelom, u njegovim žilama teče ljudska krv. „U svemu jednak, osim u grijehu“, reći će sveti Pavao o njemu.

Na današnji se blagdan sjećamo kako je Bog uzeo ljudsko tijelo da bi postao čovjekom. Bog je u Isusu svima nama dohvatljiv i blizak! Tajnu svojega utjelovljenja utkao je Isus na svojoj posljednjoj večeri u znakove kruha i vina, koji snagom njegove riječi postaju Tijelo i Krv Kristova, tj. sakrament euharistije, dar pričesti, hrana i piće.

Ustanovljenje svetkovine

Ustanovljenje ove svetkovine potječe još od viđenja sv. Julijane, rođene u Retinnesu blizu Liègea u Belgiji 1193. godine.

U dobi od 16 godina počela je imati viđenja.

Glas joj je dao tri razloga za to: prvi – ovom će se svetkovinom učvrstiti vjera u Presveti sakrament kad god u budućnosti netko posumnja u njegovu valjanost; drugi – iskrenim i dubokim klanjanjem Presvetom sakramentu vjernici će se ojačati na svom putu u krepost; treći – slavljenje ove svetkovine i pozornost koja je tako iskazana sakramentu pružit će zadovoljštinu za svako nepoštovanje i uvredu nanesenu Presvetom sakramentu.

Sv. Alfonso iskreno potiče vjernike da provedu barem 15 minuta ili pola sata u klanjanju, izjavljujući:

Morate biti svjesni da ćete u 15 minuta molitve pred Presvetim sakramentom možda dobiti više milosti nego u drugim pobožnim djelima toga dana… Svi koji odu u Jeruzalem i posjete špilju gdje se Isus, Utjelovljena Riječ, rodio, mjesto na kojem su ga bičevali, brdo Kalvariju na kojem je umro i grobnicu gdje je pokopan, osjećaju veliku nježnost i pobožnost, ali koliko bi tek veća trebala biti naša nježnost kada posjetimo oltar na kojem je Isus stalno prisutan u Svetom sakramentu.

Izvor: Bitno.net

Pročitajte više

TROJSTVO

Ljubav me čini Bogom, a Tebe, Bože, čovjekom.
Gdje je jedan, tu nema ljubavi. Gdje je dvoje ujedinjeno, tu je samo privid ljubavi. Gdje je troje ujedinjeno, tu je ljubav. Tebi je ime Ljubav zato što Ti je ime Jedinstveno Trojstvo.
Da si jedan, Ti ne bi bio ni ljubav ni mržnja.
Da si dvojstvo, Ti bi bio naizmjeničnost ljubavi i mržnje. Ali Ti si trojstvo, zato si ljubav, i u Tebi nema tame ni naizmjeničnosti.


Ljubav ne zna za vrijeme i prostor. Ona je izvan vremena i izvan prostora. Za nju je jedan dan kao tisuću godina i tisuću godina kao jedan dan.
Kad sam spojen s Tobom ljubavlju, onda ne postoji nebo i zemlja, – postoji samo Bog. Niti postoji onda ja i ti, – postoji samo Bog.
Kroz ljubav ja ne gledam sebe no samo Tebe. Kroz ljubav Ti ne gledaš sebe no samo mene.
Ljubav se žrtvuje, i ne osjeća žrtvu kao davanje no kao primanje.
Kad razmijenite zlatnik u novčiće, ne nazivate novčiće zlatnikom nego novčićima. Zašto onda ljubav božansku, usitnjenu i samljevenu u pepeo vremenom i prostorom, nazivate ljubavlju a ne pepelom?
Gospodine, učini me dostojnim ljubavi, kojom Ti živiš i život daješ.
I bit ću slobodan od svih zakona.
Useli ljubav Tvoju u mene, i ljubav će me useliti u Tebe.

(Molitve na jezeru)

Pročitajte više