Raspored bogoslužja

Badnjak: 6:00h zornica

21:00h – Bdijenje (pjeva dječji                                       zbor)

24:00h – Svečana Polnoćka

Božić: 9:00h – jutarnja sveta misa

11:ooh – svečana župna misa

Sv. Stjepan: 9:00h

Sv. Ivan: 9:00h

Mladenci: 9:00h

 

SVETKOVINA SVETE OBITELJI: 9:00h, 11:00h i 18:00h

Ponedjeljak 30.12. misa je u 9:00h

Stara Godina : misa zahvalnica u 18:00h

Marija Bogorodica: sveta misa u 11:00h

Ostali dani u božićnom vremenu svete mise su u 8:00h