TROJSTVO

Ljubav me čini Bogom, a Tebe, Bože, čovjekom.
Gdje je jedan, tu nema ljubavi. Gdje je dvoje ujedinjeno, tu je samo privid ljubavi. Gdje je troje ujedinjeno, tu je ljubav. Tebi je ime Ljubav zato što Ti je ime Jedinstveno Trojstvo.
Da si jedan, Ti ne bi bio ni ljubav ni mržnja.
Da si dvojstvo, Ti bi bio naizmjeničnost ljubavi i mržnje. Ali Ti si trojstvo, zato si ljubav, i u Tebi nema tame ni naizmjeničnosti.


Ljubav ne zna za vrijeme i prostor. Ona je izvan vremena i izvan prostora. Za nju je jedan dan kao tisuću godina i tisuću godina kao jedan dan.
Kad sam spojen s Tobom ljubavlju, onda ne postoji nebo i zemlja, – postoji samo Bog. Niti postoji onda ja i ti, – postoji samo Bog.
Kroz ljubav ja ne gledam sebe no samo Tebe. Kroz ljubav Ti ne gledaš sebe no samo mene.
Ljubav se žrtvuje, i ne osjeća žrtvu kao davanje no kao primanje.
Kad razmijenite zlatnik u novčiće, ne nazivate novčiće zlatnikom nego novčićima. Zašto onda ljubav božansku, usitnjenu i samljevenu u pepeo vremenom i prostorom, nazivate ljubavlju a ne pepelom?
Gospodine, učini me dostojnim ljubavi, kojom Ti živiš i život daješ.
I bit ću slobodan od svih zakona.
Useli ljubav Tvoju u mene, i ljubav će me useliti u Tebe.

(Molitve na jezeru)