Evanđelje za djecu

Trideset i treća nedjelja kroz godinu (godina A)
Evanđelje: Mt 25,14-30

(Evanđelje po Mateju, glava dvadeset peta, redak četrnaesti do tridesetog)

 

Čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti.

 

SVATKO JE PRIMIO BOŽJI DAR

     Na svijetu postoje različiti ljudi. Neki ljudi su talentirani za jedno, neki za nešto drugo. I u školi ima učenika kojima bolje ide jedan predmet dok nekome drugome bolje ide neki drugi. Nikada se ne smijemo obazirati na druge u zavisti ili uspoređivati svoje talente  s talentima drugih ljudi. Bog nas je stvorio različite. Ali nikoga nije ostavio bez talenta. Bog je svakome dao neki dar po kojemu je poseban. Boga ćemo proslaviti tako da otkrijemo koji je to talent i primimo ga sa zahvalnošću. Sebi i drugim ljudima ćemo biti blagoslov ako taj talent svakodnevno razvijamo i koristimo za dobro.

Koje talente prepoznaješ u svom životu i kako ih koristiš?

Potičeš li svoje prijatelje da razvijaju talente koje im je Bog dao?