Evanđelje za djecu

Sedma vazmena nedjelja  (godina A)
Evanđelje: Iv 17,1-11a

Evanđelje po Ivanu, glava sedamnaesta, redak prvi do jedanaestog (a)

Ja za njih molim; ne molim za svijet,

nego za one koje si mi dao jer su tvoji.

ISUS SE MOLI ZA NAS

     Kad ti je netko prijatelj, onda ti je stalo do njega. Želiš mu dobro i pomažeš mu. Isus je nas nazvao svojim prijateljima. Pomaže nam da nam bude bolje u životu. Ali voli nas i na još jedan način. Moli se Bogu Ocu za nas. Moli se za našu sreću na zemlji, ali i za vječnu sreću u Božjem Kraljevstvu.

Isus je uz nas i pomaže nam, čak i onda kada nam tako ne izgleda. Jer ponekad, kad nam je teško i kad ne razumijemo zašto se nešto događa, može nam se učiniti da smo prepušteni sebi samima.  No Isus uvijek brine o nama i nikada nas ne zaboravlja jer smo ljubljena djeca Božja.

 

Kako ti pomažeš svojim prijateljima?

Na koji način prepoznaješ Isusovu pomoć u svom životu?